top of page

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

 1. ONTO : Onto Psikoloji Eğitim ve Beslenme Danışmanlığı Limited Şirketi’ne ait internet sitesi markası ve siteye bağlı mobil uygulama marka adıdır.

 2. SİTE : www.ontopsikoloji.com domain adına sahip internet sitesidir.

 3. UYGULAMA: ONTO’ya ait, ONTO adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.

 4. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.

 5. DANIŞAN : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlardır.

 6. DANIŞMAN : ONTO sitesi veya uygulaması aracılığıyla psikolog ve psikolojik danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış kişileri ifade etmektedir.

 7. KULLANICI : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, danışan ve danışman kullanıcılarının genel tanımıdır.

 8. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: ONTO’nun anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini.

 9. ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, ONTO’nun işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan İyzico tarafından yönetilen Pazar Yeri adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını.

 10. SÖZLEŞME: ONTO kullanım ve gizlilik sözleşmesini.

 11. KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

 12. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

 13. İşbu sözleşme “ONTO” ile ONTO’dan hizmet alma talebini uygulama ya da site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

 14. Kullanıcı ONTO sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının ONTO üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.

 15. Bu sözleşme ile; kullanıcının ONTO sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. ONTO bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcılar da bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile ONTO sitesi veya uygulamasını devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya ONTO tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda ONTO bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 16. SİTE, danışan ve danışmanları çevrimiçi platformda ve sitenin mobil uygulamasında bir araya getirir. Sitenin amacı, danışanların sitenin belirlediği paket ücretlerini karşılamasının karşılığı olarak uzman danışmanlardan psikolojik destek ve danışmanlık almaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır.

 17. Danışmanlar tarafından, site içerisinde ve mobil uygulamada tıbbi teşhis ve tedavi uygulanmayacağı, bu yönde bir vaatte bulunulmayacağı, reçete yazılmayacağı ve danışanların reçeteli ilaç almaya yönlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Danışan kendisine tedavi için ilaç yazılmasında ısrarcı ise danışman tarafından danışmanlık sona erdirilebilir. ONTO aracı hizmet sağlayıcı işbu 5. maddede belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülüğü altında bulunmadığı gibi bu hususta Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sıfatıyla hareket etmekte olup danışan danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Danışmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme yapabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır.

 18. Danışan siteye kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde danışman tarafından danışanın intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem içinde olduğu yönünde ONTO’ya bilgi verilmesi halinde, üyelik kabul edilmez yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır. Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında ONTO’ nun her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. Psikolojik danışmanlık esnasında danışanın 18 yaşından küçük ya da online psikolojik danışmanlık alması önerilmeyen kişilerden olduğuna ilişkin danışman tarafından ONTO’ya bilgi verilmesi halinde psikolojik danışmanlık derhal sonlandırılır, danışan üyelikten çıkarılır ve danışanın ONTO üzerinden veya aracılığıyla bir daha psikolojik danışmanlık alması engellenir.

 19. Danışan, danışmanların psikolojik danışmanlık esnasında kendisine vereceği bilgi ve tavsiyelerin ONTO’ya veya uygulamayı ya da siteyi bağlamadığını, yalnızca danışmanın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin danışanın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. ONTO, danışan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

 20. Kanun ve yönetmelik gereği danışan; danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Danışmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. Danışanın ya da danışmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir. ONTO sözleşmede yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle hem siteye üyeliği hem de danışmanlık görevini sona erdirme hakkına sahiptir. Danışan, üçüncü kişilerin ya da danışmanın kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. ONTO tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları bağlar. Danışan veya danışmanın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa ONTO’nun danışana veya danışmana karşı kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mahfuzdur.

 21. Taraflar ONTO’ da bulunan tüm uygulama kayıtlarının ONTO tarafından işlem tarihini izleyen 3 yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. ONTO işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur.

 22. Danışan ve danışmanlar ONTO aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı, tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup ONTO herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 23. ONTO mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir.

 24. Danışan ONTO üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Danışan üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ONTO danışanın kişisel bilgilerini diğer danışanlar ya da üçüncü kişilerle paylaşmaz. Danışan; ONTO ‘dan sadece kişisel psikolojik danışmanlık için faydalanabileceğini, ONTO ‘da bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandıramayacağını beyan eder. Kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen danışanın sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Danışanların ONTO mobil uygulamasına girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için ONTO herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 25. ONTO işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat danışan işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylarken ayrıca izin vermesi halinde bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 26. Danışan, ONTO sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup ONTO hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı ONTO’yu sorumlu tutamaz.

 27. ONTO siteyle ya da mobil uygulamayla ilgili sorunların çözülmesi için kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

Cayma Hakkı 16. Anlık İleti Paketi almış bir Danışana 24 saat içinde cevap verilmemesi halinde ONTO’nun takdirine bağlı olarak, aynı uzmanlık alanında bulunan yeni bir danışman önerilecek ya da danışan ücreti geri ödenecektir.

 1. Danışan, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, ONTO’nun sunduğu üyelik çeşitlerinde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup veya devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan ONTO’ dan herhangi bir bedel talep edemez. Fakat danışan bu hizmetten mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse ONTO haklı sebep gördüğü takdirde danışana yeni bir psikolojik danışmanlık paketi sunabilir veya bedel iadesi yapabilir. ONTO her zaman danışandan mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunmasını talep edebilir. Danışanın danışmanından memnun kalmaması durumunda ise ayda 1 kereye mahsus ONTO tarafından kendisine ücreti mukabilinde hizmetten yararlanmak üzere yeni bir danışman önerilir.

 2. Danışanın ONTO’ya üyelik kaydı yapması kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme danışanın siteye ya da mobil uygulamaya üye olması anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.

 3. ONTO, işbu Sözleşmeyi zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir (toplu olarak “Güncellemeler”). Kural olarak, Güncellemeler, e- postalar göndererek veya ilgili platformlar vasıtasıyla duyurular yayınlanarak yapılacaktır ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 4. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page